03.10.2021

Congresul Poporului Român - Edictul democrației statului de drept

CONGRESUL POPORULUI ROMÂN
EDICTUL DEMOCRAȚIEI ȘI STATULUI DE DREPT ÎN ROMÂNIA
02.10.2021 PIAȚA VICTORIEI, BUCUREȘTI
 ADUNAREA POPORULUI EDICTEAZĂ:
1. Poporul român este SUVERAN. Nimeni nu poate trece peste suveranitatea poporului român, nicio persoană fizică sau juridică, nicio entitate statală românească sau străină, nici măcar Uniunea Europeană, NATO, OMS, ONU și celelalte entități așa-zis suprastatale. Poporul român nu are conducere suprastatală!
2. POPORUL ROMÂN ESTE LIBER! Poporul român nu acceptă imixtiunea politică, socială sau de orice natură a niciunei alte puteri, unui stat, unei entități de orice natură, a niciunui alt popor sau așa-zis puteri! Poporul român SE GUVERNEAZĂ SINGUR, SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DE SINE-STĂTĂTOR!
3. ROMÂNIA este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Ceea ce înseamnă că NIMENI NU ARE DREPTUL SĂ SOLICITE AUTONOMIE TERITORIALĂ, PE NICIUN FEL DE CRITERIU, REGIONALIZARE CARE SĂ DUCĂ LA AUTONOMIE TERITORIALĂ, nu poate cere modificarea granițelor teritoriale decât în sensul lărgirii acestora prin reunirea cu teritoriile care ne-au fost smulse cu forța de puterile străine, nimeni nu poate impune României ce să facă cu bogățiile ei și cu poporul ei, nimeni nu mai poate provoca în niciun mod emigrarea românilor, segregarea lor pe niciun motiv.
4. LIMBA OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA ESTE LIMBA ROMÂNĂ. Nicio altă limbă nu poate fi folosită în instituțiile statului, decât limba română. Statul român va depune toate eforturile pentru ca cetățenii români care nu cunosc limba română să învețe limba oficială a statului român, astfel ca toți cetățenii români să aibă parte de egalitate de șanse. Cetățenii români care au fost obligați indirect să nu cunoască limba română vor beneficia de translatori autorizați care să îi ajute în relațiile cu instituțiile statului român și vor fi ajutați să învețe limba română. Acest lucru nu va aduce atingere păstrării identității culturale și păstrării tradițiilor cetățenilor de altă etnie, care vor putea nestingheriți să își păstreze identitatea culturală, religioasă, socială, tradițională, istorică. Însă, este obligatoriu ca toți cetățenii români să cunoască limba română.
5. CETĂȚENIA ROMÂNĂ va putea fi retrasă oricărui cetățean care nu a dobândit-o prin naștere, în cazul în care acesta acționează împotriva intereselor statului român, al poporului român, amenință nația și statul român, impune restricții și restrângeri de drepturi și libertăți, amenință cu moartea sau cu contagiozitatea unei boli, care abuzează de lege și statutul funcției pe care o deține, care amenință copiii și impune acte medicale obligatorii, care abuzează psihic și emoțional copiii, care aduce atingere drepturilor și libertăților cetățenești  ale românilor ! Orice cetățean român care se consideră afectat poate acționa în judecată orice persoană oficială sau nu, care încalcă drepturile și libertățile cetățenești ! Termenele de judecată vor fi scurte acordate din 48 în 48 de ore. În cazul în care va fi găsit vinovat, acestuia i se va retrage cetățenia română și va putea fi expulzat în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a hotărârii. În acest sens, POPORUL ROMÂN decretează că retrage cetățenia română lui RAED ARAFAT pe care ÎL CONDAMNĂ LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ ! SOLICITĂM PARCHETULUI GENERAL REȚINEREA ȘI ÎNCARCERAREA LUI !
6.  NUMAI PERSOANELE CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ ȘI EXCLUSIV CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ POT SĂ FIE ALEȘI ÎN FUNCȚIILE PUBLICE ! CEI CARE AU DOUĂ SAU MAI MULTE CETĂȚENII, VOR TREBUI SĂ RENUNȚE LA CELELALTE ȘI SĂ RĂMÂNĂ DOAR CU CETĂȚENIA ROMÂNĂ !
7. ÎNCEPÂND DE AZI, 02.10.2021, POPORUL ROMÂN ANULEAZĂ STAREA DE ALERTĂ, STAREA DE URGENȚĂ ȘI DECIDE ABROGAREA LEGILOR 55/2020, 136/2020, A TUTUROR HOTĂRÂRILOR CNSU, DE GUVERN, DECRETE PREZIDENȚIALE, ORDONANȚE DE URGENȚE CARE AU LEGĂTURĂ CU STAREA DE ALERTĂ ȘI STAREA DE URGENȚĂ.
8. ÎNCEPÂND DE AZI, 02.10.2021 , POPORUL ROMÂN DECRETEAZĂ ANULAREA PANDEMIEI DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA ȘI RECUPERAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI !
9. ÎNCEPÂND DE AZI, 02.10.2021, POPORUL ROMÂN DECRETEAZĂ DESTITUIREA DIN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI A LUI KLAUS WERNER JOHANNIS, DEMITEREA ÎNTREGULUI GUVERN ȘI AL TUTUROR DIRECTORILOR, ȘEFILOR, SECRETARILOR DE STAT, DESTITUIREA DIN FUNCȚIILE DE CONDUCERE A TUTUROR CONDUCĂTORILOR  SERVICIILOR SECRETE EXISTENTE ÎN ROMÂNIA, REȚINEREA DE CĂTRE PARCHETE A TUTUROR POLITICIENILOR ÎMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE DESNAȚIONALIZARE, DISTRUGERE A ȚĂRII, A ECONOMIEI, EMIGRĂRII ROMÂNILOR, PREDAREA LOR JUSTIȚIEI ȘI CONDAMNAREA LOR PENTRU CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII, ÎNALTĂ TRĂDARE ȘI TRĂDAREA POPORULUI ROMÂN ȘI A ROMÂNIEI !
10. POPORUL ROMÂN DECLARĂ NULE ABSOLUT TOATE CONTRACTELE DE PRIVATIZARE A INDUSTRIEI ROMÂNIEI  ÎNCHEIATE ÎNCEPÂND CU 1990 ȘI RECUPERAREA INDUSTRIEI, REINTRODUCEREA PATRIMONIULUI ÎN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN, PROPRIETATEA STATULUI FIIND INALIENABILĂ, TOATE ACESTE CONTRACTE FIIND ÎNCHEIATE CU ÎNCĂLCAREA DISPOZIȚIILOR CONSTITUȚIONALE !
11. Poporul român decide redeschiderea tuturor minelor de cărbune și folosirea invențiilor oamenilor de știință români pentru a le face funcționale și nepoluante, plafonarea prețurilor la utilități și subvenționarea acestora pentru ca poporul român să poată avea un trai decent, cel puțin.
12. VACCINAREA NU ESTE ȘI NU VA FI OBLIGATORIE NICIODATĂ. ORICE PERSOANĂ VA ÎNDRĂZNI SĂ PROMOVEZE OBLIGATIVITATEA UNUI ACT MEDICAL, CONDIȚIONAREA ORICĂRUI ACT DE VIAȚĂ DE UN ACT MEDICAL, SE VA CONSIDERA CĂ ESTE DUȘMAN AL POPORULUI ROMÂN ȘI VA FI REȚINUT IMEDIAT ȘI DEFERIT JUSTIȚIEI PENTRU INSTIGARE LA OMOR. ORICE OBLIGATIVITATE A UNUI ACT MEDICAL SE CONSTITUIE ÎN INFRACȚIUNE ȘI ATENTAT LA VIAȚA OMULUI!
13. NICIO PERSOANĂ NU POATE EXERCITA PRESIUNI, AMENINȚĂRI, CONSTRÂNGERI, ETC ASUPRA COPIILOR PENTRU A SEMNA ACTE, A ACCEPTA PROCEDEE MEDICALE  SAU VACCINARE, MAI ALES ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COVID-19, ÎN SENS CONTRAR VA FI CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ !
14. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SE VA DESFĂȘURA LIBER DE ORICE CONSTRÂNGERI, PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI, OBLIGATIVITĂȚI ETC, ACESTA EXERCITÂNDU-SE ÎNTR-UN CADRU LIBER, LINIȘTIT, ÎN CARE COPILUL SĂ VINĂ CU PLĂCERE LA ȘCOALĂ, IAR PROFESORII VOR TREBUI TRIAȚI ASTFEL ÎNCÂT SĂ AIBĂ HAR PEDAGOGIC, SA IUBEASCĂ ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN ȘI SĂ AIBĂ RESPECT FAȚĂ- DE ISTORIA ȘI TRADIȚIILE POPORULUI ROMÂN !
15. POPORUL ROMÂN NU VA MAI PURTA NICIODATĂ MASCĂ, NU VA ARĂTA NICIUN ACT CU PRIVIRE LA STAREA DE SĂNĂTATE PENTRU A INTRA ÎN INSTITUȚII, LOCURI PUBLICE SAU PRIVATE, ORICE ACTE DE CONTROL AL SĂNĂTĂȚII PENTRU A-ȚI TRĂI VIAȚA NORMAL FIIND CONSIDERATE A FI TORTURĂ, HĂRȚUIRE ȘI ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR OMULUI !
16. NICIUN CETĂȚEAN ROMÂN NU VA PUTEA FI VREODATĂ CONSTRÂNS, INTERZIS, LIMITAT ÎN DREPTUL SĂU CU PRVIRE LA EXERCITAREA DREPTURILOR LA CREDINȚĂ ! DUMNEZEU ESTE TOTUL ȘI NOI SUNTEM FIII LUI DUMNEZEU ! ORICE PERSOANĂ CARE VA ÎNDRĂZNI SĂ RESTRÂNGĂ, ANULEZE, CONDIȚIONEZE DREPTUL LA CREDINȚĂ ȘI LA DUMNEZEU, SE CONSIDERĂ CĂ A SĂVÂRȘIT INFRACȚIUNEA DE TRĂDARE ȘI VA FI CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ. NIMENI NU VA PUTEA INTERZICE, RESTRÂNGE CONDIȚIONA PROCESIUNILE RELIGIOASE, SLUJBELE ETC.
17. POPORUL ROMÂN DECLARĂ ROMÂNIA LIBERĂ, INDEPENDENTĂ FAȚĂ DE ORICE PUTERE A LUMII ! POPORUL ROMÂN SE DECLARĂ LIBER, INDEPENDENT ȘI SUVERAN ! DIN ACEST MOMENT ROMÂNIA VA DEPUNE TOATE EFORTURILE PENTRU INSTITUIREA UNUI GUVERN DE UNIUNE NAȚIONALĂ FORMAT DOAR DIN PROFESIONIȘTI !
18. TOATE PARTIDELE CARE AU CONDUS ROMÂNIA LA DEZASTRU ÎN ACEȘTI 31 DE ANI SUNT SCOASE ÎN AFARA LEGII, INTERZISE ȘI MEMBRII LOR CARE AU AVUT FUNCȚII DE DECIZIE ÎN STAT SAU AU FOST COMPLICI LA ACȚIUNI DE SUBMINARE A ECONOMIEI NAȚIONALE SAU ACTE DE TRĂDARE A POPORULUI ROMÂN ȘI ȚĂRII, VOR FI DEFERIȚI DE URGENȚĂ JUSTIȚIEI ! PNL, UDMR, USR-PLUS SUNT SCOASE ÎN AFARA LEGII, ÎN PRIMĂ FAZĂ !
19.  Trusturile mass-media și jurnaliștii, televiziunile care au indus panica, teroarea în cetățenii români, care au interzis apariția unor medici, juristi, politicieni, luptători civici, preoți, cetățeni români etc care aveau și alte opinii decât cele ale Guvernului și instituțiilor statului în pandemia de covid-19, care au interzis dreptul la liberă exprimare, opinie etc în această pandemie, vor fi imediat anchetați și deferiți justiției pentru a fi condamnați pentru rele tratamente aplicate minorului, instigare la omor, hărțuire, inducerea în eroare a opiniei publice cu informații false, încălcarea drepturilor omului ! Niciunul dintre cei găsiți vinovați nu vor mai putea să își exercite profesia de jurnalist și nici să emită opinii publice !
20.  Magistrații care nu au dat curs prevederilor legale și au refuzat să respecte legea fiind influențați și ascultând de ordine politice, precum și juriștii, polițiștii, jandarmii care au încălcat drepturile și libertățile cetățenești vor fi de urgență reținuți și anchetați, judecați în regim de maximă urgență pentru încălcarea dreptului cetățeanului român de a avea acces liber la justiție, la un proces echitabil și mai ales pentru faptul că au executat comenzi politice prin care au adus atingere drepturilor și libertăților fundamentale, precum și pentru refuzul de a ancheta persoanele implicate politic, clasând dosarele penale și refuzând astfel să îi ancheteze ! Toate plângerile penale formulate împotriva lui Johannis, Câțu, Orban, Tătaru, Arafat, Voiculescu și a tuturor celorlalți miniștri și politicieni în funcții publice, vor fi repuse pe rol și anchetate în regim de maximă urgență. Toate decesele din timpul pandemiei de covid vor fi anchetate de urgență, cei peste 30.000 de morți cerând dreptate!
21. Având în vedere că UE a devenit un factor de putere care își permite să se implice și să influențeze deciziile pe plan național, încălcând grav Constituția României, economia românească este subminată de la nivel european, poporul român este cobaiul experimentelor sociale ale UE, iar cetățenii români nu sunt egali în drepturi cu cetățenii celorlalte state membre UE, fiind considerați cetățeni de lumea a treia, ni se fură bogățiile țării pas cu pas cu aportul UE, ni se încalcă tradițiile și istoria, ni se anulează identitatea și credințele, UE fiind factorul declanșator și decisiv în adoptarea și implementarea tuturor deciziilor împotriva esenței neamului românesc, solicităm ieșirea din UE, deci ROEXIT ! Solicităm de urgență organizarea unui referendum!
21. ACEST EDICT SE VA COMPLETA ȘI SE VA DEPUNE ÎN PARLAMENT ! VA FI COMUNICAT TUTUROR INSTITUȚIILOR STATULUI CA EDICTUL POPORULUI ROMÂN!
POPORUL UNIT ÎNVINGE ! DUMNEZEU A ÎNVINS ÎN ROMÂNIA !
Redactat de SENATOR AV. DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ

Un comentariu: